tirsdag 28. mars 2017

Fysikermøtet 2017

site.uit.no/fysikermotet2017

Invitasjon til å nominere kandidater til Norsk Fysisk Selskaps Undervisningspris

Kom med forslag til kandidater til Norsk Fysisk Selskaps Undervisningspris. Prisen er på kr. 15000 og gis til en eller flere som gjennom sitt arbeid har gitt konkret bidrag til utvikling av fysikkundervisningen i skolen (grunnskole og videregående skole).
Nominasjonsfristen er 15. april. Nominasjoner sendes til Norsk Fysisk Selskap. E-post: ashild.fredriksen@uit.no 

torsdag 16. februar 2017

Fagfornyelse og ny læreplan

I forbindelse med signaler fra KD om fagfornyelse ønsker Norsk fysikklærerforening å være i forkant av prosessen. I den forbindelse vil vi gjerne høre medlemmenes meninger.

Det er tydelige signaler om dybdelæring og progresjon. Det betyr at noen temaer må ut av dagens læreplan i fysikk, og enda flere må ut dersom noe nytt skal inn. Hvis du ønsker å bidra med synspunkter til den nye læreplanen - send epost til leder av Fysikklærerforeningen:
morten.trudeng@asker.vgs.no

Innspillene blir behandlet av en læreplangruppe oppnevnt av styret i Fysikklærerforeningen. Læreplangruppen har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til ny læreplan. Dette forslaget skal behandles av Fysikklærerforeningens styre og danner grunnlag for styrets videre prosess med  Utdanningsdirektoratet.


Dokumenter som er relevante i arbeid med nye læreplaner i fysikk:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/
http://nettsteder.regjeringen.no/fremtidensskole/files/2015/06/NOU201520150008000DDDPDFS.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skal-fornye-fagene/id2537895/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=Utdanning-07.02.2017
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-fagfornyelsen/id2537794/

tirsdag 1. november 2016

Kurs for fysikklærere på CERN 26. februar til 3. mars 2017

CERN og Norsk fysikklærerforening har gleden av å invitere til kurs for lærere på CERN. CERN High School Teachers Programme inneholder foredrag om partikkelfysikk og forskningen ved CERN i tillegg til omvisninger i anlegget. Det meste av programmet vil foregå på norsk.

Programmet er under utarbeiding og oppdateres her:

Kurset er gratis, men deltakerne må selv dekke kost, losji og reise. Kost og losji på CERN kommer på ca 500 Euro per person for hele kurset. Deltakerne bor på enkeltrom på CERN under kurset.

Kurset har et begrenset antall plasser, så her er det lurt å være tidlig ute. Påmeldingen skjer her:

Spørsmål om kurset eller påmeldinga kan sendes til kaja@frisvoldprivatgymnas.no.

Lansering av læringsressurser i kvantefysikk på viten.no20. oktober lanserte ReleKvant-prosjektet nye læringsressurser i kvantefysikk på viten.no. Læringsressursene er ment som et supplement til undervisningen i fysikk 2. Bak lanseringen står Fysisk institutt ved UiO, Naturfagsenteret og Skolelaboratoriet ved NTNU.

Læringsressursene finnes ved å følge denne lenken: http://viten.no/kvantefysikk/

Mer informasjon om ReleKvant-prosjektet finnes her: http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/index.html

fredag 9. september 2016

Etterutdanning i fysikk ved UiO


ETTERUTDANNING I FYSIKK 1. - 2. NOVEMBER Skolelaboratoriet for fysikk ved UiO  tilbyr i høst et to-dagers etterutdanningskurs (1. - 2. november) i fysikk programfag, med mulighet for dem som ønsker til å utvide med en dag (3. november) som er UiO sin faglig-pedagogiske dag (http://www.uio.no/om/samarbeid/skole/fagped-dag/) med diverse foredrag innen ulike fagområder.

Kurset vil ta opp aktuelle faglige og fagdidaktiske temaer for undervisningen i fysikk programfag. Bl.a. vil vi presentere undervisningsressursene innen moderne fysikk som er utviklet i prosjektet ReleKvant (http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/). Andre temaer omfatter medisinsk fysikk, gravitasjonsbølger og solenergifysikk (MED forbehold om mindre endringer).
Sted: Rom FV 213, Fysikkbygningen

Tid: 09.00-16.00 tirsdag 1. og onsdag 2. november.

Pris: 2300 kr. inkludert lunsj (dette er for de to kursdagene; Faglig-pedagogisk dag er gratis). 

Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system (https://epay.uio.no/pay/shop/order-create.html?projectStepId=5203765) 

Vennlig hilsen

Ellen K. Henriksen og Carl Angell